Danmarks Breve

BREV TIL: Adolph Sigfried von der Osten FRA: Christian Frederik Güldencrone (1772-01-21)

1.

Fra Baron Güldencrone

til Grev v. d. Osten.

Stockholmd. 21. Januar 1772.

Hr. Casten Ancher ankom her til Staden iforgaars. Saavidt. jeg kan dømme efter min første Samtale med ham, er han bestemt paa i Henhold til Kongens Befaling og til Deres Ekscellences Forskrifter at optræde med Forsigtighed og Hensynsfuldhed i den Sag, vi har at behandle. Paa anden Maade kan den heller ikke lykkes.

Efterhaanden skal jeg have den Ære at melde Deres Ekscellence, hvad han foretager sig, og jeg vil, dels af Tjenesteiver og dels af Pligt, interessere mig for, at hans Sendelse lykkes.