Danmarks Breve

BREV TIL: Adolph Sigfried von der Osten FRA: Christian Frederik Güldencrone (1772-08-14)

4.

Fra d. s.

til d. s.

Stockholmd. 14. Aug. 1772.

Jeg haaber, at Flødningsspørgsmaalet snart vil blive afsluttet til de deri interesseredes Tilfredshed. Dets Afgjørelse er kun bleven ndsat paa Grund af nogle uforudseede Forretninger, som i disse Dage er overdraget den hemmelige Komite.