Danmarks Breve

S. & JUL. SØRENSENS BOGTRYKKERI, CH...

s. * S. & JUL. SØRENSENS BOGTRYKKERI, CHRISTIANIA.