Danmarks Breve

Indhold af VII. A. Biografiske Dat...

s. 676 Indhold af VII.

A. Biografiske Data om Carsten Anker med fire Bilag.

B. Hans Sendelse til Stockholm 1772 med Uddrag af Envoyé, Baron Güldencrones Indberetninger derom.

C. Eidsvolds Eiere fra 1624—1901.