Danmarks Breve

Indhold af VI. B. 1815—1817. 1815...

s. 640 s. 641 Indhold af VI.

B. 1815—1817.

1815.

1. Fra C. Anker til Christian Frederik, 12. 1. 1815. Kritiske Bemerkninger om here Personer.

2—6. Til Statsminister P. Anker, 24. 2., 24. 3., 24. 3., 31. 3. og 7. 4. Om private Forhold og politiske Betragtninger.

[7—8.] Fra Peder Anker til C. A. 24. 2. og 27. 2. Ifald C. A. vil aflægge Troskabsed, skal alt være glemt fra Carl Johans Side.

[9.] Apostille fra Grev Engestrøm til Baron Rehausen, 27. 2. Om det samme.

10. Fra C. Anker til Christian Frederik, 18. 4. Om Norges Konstitution.

11. Til Peder Anker, 28. 4. Om at C. A. afslaar den ham tilbudte Stilling som Envoyé i Lissabon.

12. Til Konsul Konow, 29. 4. Om at Christian Frederik miskjendes i Norge.

13. Til Borthwick et Comp. i Leith, 1. 5. Om at den indkjøbte Rug skal sælges i England.

14. Til Christian Frederik, 23. 5. Om at sælge Eidsvoldsbygningen.

15. Til Kronprins Carl Johan, 12. 5. Afslaar i freidige Udtryk den tilbudte Envoyéstilling.

16. Til Statsraad N. Aall, 8. 5. Om at den svenske Envoyé i London har vist C. A. Gjenparter af sidstnævntes Depecher til Christian Frederik af 26. 9. og 6. 10. 1814, der var opsnappede.

17. Til Christian Frederik, 27. 6. Om Frankrigs politiske Stilling og om Slaget ved Waterloo.

18. Til Baron Rehausen, 30. 6. C. A. retfærdiggjør sig i uforbeholdne Udtryk mod de Beskyldninger, man har gjort ham.

19—20. To Breve til Christian Frederik af 7. 7. Detaljer om Carl Johan

s. 642 21. Til Borthwick et Comp. i Leith, 20. 7. C. A. sender Opgjør og Penge.

22. Til Christian Frederik, 11. 8. Tager Afsked med ham fra London.

23. Til Christian Frederik, 15. 10. En detaljeret Beskrivelse om Carl Johans og Prins Oscars Besøg paa Eidsvold 13. Septbr. 1815. Kritik over Stortingets Virksomhed.

24. Til Christian Frederik, 11. 11. Om de norske Finantser. Kritik over Grev Schimmelmann.

1816.

25. Til Christian Frederik, 9. 11. Om private Pengeaffærer. Sympatisk Udtalelse om Agent Nielsen.

1817.

26. Til Christian Frederik, 27. 5. Orn de daarlige Tider i Norge. N. P. Gielstrnp. Familiens Hjemkomst fra Kjøbenhavn.