Danmarks Breve

Uddrag af Carsten Ankers Breve til...

s. 568 Uddrag

af Carsten Ankers Breve til Prins Christian Frederik og andre i Tidsrummet 1801—1813.

Man har her indskrænket sig til at gjengive de Brudstykker af disse Breve, der maa antages at have særlig Interesse.