Danmarks Breve

Tillæg vedrørende de norske og dan...

Tillæg

vedrørende de norske og danske Krigsfanger i England 1814.

Disse Fanger havde det ikke godt. Carsten Anker tog sig af dem, saa godt han kunde, og omtaler dem et Par Grange i sine Skrivelser.

Følgende 4 Breve, til hvilke Originalerne beror i det danske Udenrigsministerium, kaster et klart, men grelt Lys over den Maade, hvorpaa de behandledes.