Danmarks Breve

Chrithan frideric F. 18. 9. 1786,...

Chrithan frideric
F. 18. 9. 1786, † 20. 1. 1848.
Statholder i Norge 11. 5. 1813, Regent 19. 2. 1814. Konge i Norge fra 17. 5.—10. 10. 1814.
Konge i Danmark fra 3. 12 1839 til sin Død.

s. * CHRISTIAN FREDERIK OG CARSTEN ANKERs BREVVEKSLING 1814

samt Uddrag af deres Breve fra 1801—13 og fra 1815—17,

samlet af

C. J. ANKER,
Oberstløitnant.

Udgivet af Norges nationale Forening.

21 Portræter og andre Billeder.

CHRISTIANIA 1901.

H. ASCHEHOUG & CO. (W. NYGAARD).