Danmarks Breve

BREV TIL: Frederik Günther FRA: Christian 4. (1626-11-23~)

Omtr. 23. Novbr. 1626.
Til Frederik Günther.

Udkast til en Skrivelse til Kongen af Frankrig om at hjælpe Kaptajn Torcy med at hverve 200 Dragoner. — Skrevet med Blyant. Geh. Arle.

Ein briff ahn den köning von franckereich, dass Er den Capitein torsi wolthe behulfflich sein vndt ihn souill geldt zu lauffgeldt verstrecken von dem gelde, so er zu geben Skildich ist.

Patendt auff 200 Dragons 1) .