Danmarks Breve

BREV TIL: Axel Arenfeldt FRA: Christian 4. (1627-03-06)

6. Marts 1627.
Til Axel Arenfeldt.

Om Betaling og Foræring til en Præst. — Geh. Ark., Bil. t. Rentemestr. Regnsk. 1627.

Du skaldt fornemme aff presten, som preckede y s. 57 søndagss, och hannem hanss reisse hiid betaale och hannem tillforehring giffue 30 dl.

Actum Staade 6 Martij Anno 1627.

Udskrift: Axell Aarenfeldt tiil hande 1) .