Danmarks Breve

BREV TIL: Otto Ludwig af Salm FRA: Christian 4. (1627-04/1627-05)

April–Maj 1627?

Rhingreven og Oberstlieutenant Seton skulle have Ryttere og Soldater i Beredskab for at konvoyere over Elben. — Skrevet med Blyant. Geh. Ark.

Der Reingraff Soll Etzliche Reuther Ihn promtu haben, dii confoieren konnen wber dii Elbe.

Der Oberster leuthenandt Siitthun 3) soll 500 von den besten Soldathen mit Etzliche tage proviandt fertig haben zu demselbigen intent.