Danmarks Breve

BREV TIL: Frederik Günther FRA: Christian 4. (1627-07-09~)

Omtr. 9. Juli 1627.
Til Frederik Günther.

Han skal aftatte en Skrivelse til Kejseren af samme Indhold som Brevet af 6. Juni og tillige beklage sig over Tillys Behandling af dette Brev. — Skrevet med Blyant. Geh. Ark.

Du sollest ein schreiben ahn den keysser eben dess Einhaldtz wii das fhorige machen 4) vndt annectiren, das man nit wissen kan, ob tillj solch schreiben fordtgeskicket, weill er nit keisserlicher. sondern beiersker diiner ist, darneben sich graviren, das er meinen trummeter nit hatt zum keysser reithen lassen 5) .

Udskrift: Friiderich giinther zu handen.