Danmarks Breve

BREV TIL: Frederik 3. af Gottorp FRA: Christian 4. (1627-09-07~)

Omtr. 7. Septbr. 1627.

Udkast til en Svarskrivelse til Hertugen af Gottorp; Kongen har ikke vidst om dennes Rejse til Tilly, førend han var paa Vejen; han vil ikke sende Gesandter til Gottorp for at forhandle om Fred, men eventuelt til Hamborg. — Skrevet med Blyant. Geh. Ark., Reg. 90, Hertugen af Gottorps Breve.

H: aff holsten.

1. Ich habe von seiiner Reisse nichtz gewust, Ehe er auff der Reisse gewest nach dem tillj.

2. Nach godtto[r]p iemandt abzufertigen vnd alda etwas zu tractiren ist vnsere gelegenheit gans nit. Wan aber dass kegentheill naher hamburch Iemandt mit fulkommener plenipotens abordnen wirdt. alss wollen wir dii vnserigen auch dordt hiin kommen lassen 4) .