Danmarks Breve

TIL: ukendt FRA: Christian 4. (1627-09-08~)

Omtr. 8. Septbr. 1627.

Der skal udfærdiges en Ordre til Oberst Örseler om at begive sig til Weser og love Rytterne Penge. — Skrevet med Blyant. Geh. Ark.

Commission an dii Reuther auff Össeler.

Dass Ehr sich nach dem Laager an dii wesser verfügen soll vndt den Reutheren sagen, das zuehne Monadt zoldt zu stade verhanden, fuhr den dritthen monat soll ihnen Phandt in handen gegeben werden 1) .