Danmarks Breve

BREV TIL: Georg Friedrich af Baden-Durlach FRA: Christian 4. (1627-10-17)

17. Oktbr. 1627.

Kongens Udkast til et Svar til Markgrev Georg Frederik af Baden-Durlach om Aarsagerne til Krigsulykkerne. — Skrevet med Blyant. Geh. Ark., Dsk. Kong. Hist., Fasc. 88 b.

Dii Persohnen mussen genennet werden, auch dii wrsachen, so mehr disses vnwehsendt verwrsachet dan diis Oldenburgiske disorder. NB. der Reuther disertion mugen sii selber verandtworthen 2) .