Danmarks Breve

BREV TIL: Frants Rantzau FRA: Christian 4. (1628-04-07)

7. April 1628.
Til Frands Rantzau.

Om 600 Rdl., som Kongen beholder. — Geh. Ark.

Wansiet ieg diig udi ded forrige breff tilskreffuit haffuer, at ieg dig dy sex hundrede rix daler med denne s. 145 breffuisser ygen skycker, saa haffuer ieg dog dem til mig annammid.

Aff hummeren den 7 Aprilis Anno 1628.
Christian 1) .

Udskrift: Stadtholderen till hande.