Danmarks Breve

BREV TIL: Frederik Urne FRA: Christian 4. (1628-05-30)

30. Maj 1628.
Til Frederik Urne.

Han skal forhøre den tydske Præst i Anledning af, at han har ladet synge andre Psalmer end de sædvanlige. — Afskr. i Fr. Urnes Kopibog.

Frederich vren(!) Soll bei dem heutigen Prediger 4) vernemen, qva Authoritate er andere Psalme singen lest, dan bis Dato in diesen kirchen gebreulich gewesen. Er Soll So lange hiroben bleiben, bis ich Seine erklerungh vernehme. Chroneborgh dend 30 Maij 5) .