Danmarks Breve

BREV TIL: Frederik Urne FRA: Christian 4. (1628-06-21)

21. Juni 1628.
Til Frederik Urne.

Han skal skaffe Peter Paynck en Tønde Jordbær. — Afskr. i Fr. Urnes Kopibog.

Frederich wrne skall aff hans lehne forskaffe Peter Pay en tønde fuld med Iordber. Kiøbenhaffn dend 21 Iunij 1) .