Danmarks Breve

BREV TIL: Frederik Urne FRA: Christian 4. (1628-07-21)

21. Juli 1628.
Til Frederik Urne.

En Tegning skal sendes til Smeden Kaspar Fincke. Afskr. i Fr. Urnes Kopibog.

Dette affritz skall thillstillis Caspar Fincke, att hand Strax dereffter giør thuende ferdige. Kiøbenhaffn dend 21 Iulij 3) .