Danmarks Breve

TIL: ukendt FRA: Christian 4. (1628-11-03)

3. Novbr. 1628.

Kongens Kvittering for 10 Rdl., som han har modtaget af Tolderne i Sundet. — Geh. Ark.

Den 3 Novembris Anno 1628 haffuer Ieg annammit ty rix daler aff tollerne udi helsingør, som dennom vdi derris Regenskab skall gaat gørris.

Christian.