Danmarks Breve

BREV TIL: Falk Lykke FRA: Christian 4. (1629-02-02)

2. Febr. 1629
Til Falk Lykke.

Befaling til ham om ved et Opbrud at medtage fra Fæstningerne alle de gamle Folk og lægge nye ind i Stedet. — Afskr. i Skaanske Tegn. V, 358 f.

Nar du befaliss att røche fortt, da skall du tage med dig altt dett gamble folch, som paa grendtze festingerne findis, och der hen igien legge saa mange aff dett ny folch 2) .