Danmarks Breve

BREV TIL: Frederik Urne FRA: Christian 4. (1629-03-08/1629-03-14)

8—14. Marts 1629.
Til Frederik Urne.

Ordre om Forfærdigelsen af et Trækkeapparat. — Afskr. i Fr Urnes Kopibog.

A. Skall vere tho Skageler, indtett Sterckere end de, bønderne bruger.

s. 183 B. Imellom Skagellerne skall vere saa uiidt, som att en bonde hest kand gaa.

C. Skall saaledis forbindis, dog intett Stercker, endsom Skagelen uduiser eller behøffuer.

D. Skall vere 1½ allen lang uden for C, dog intett Stercker, endsom dett behøffuer thill en hest att drage udi, huilckett thræ skall vere vngefehr firekandte 1) .