Danmarks Breve

TIL: ukendt FRA: Christian 4. (1629-07?)

Juli 1629 2) .

Om Udstedelsen af et Pas for de Kejserlige til at føre Munition bort fra Krempe. — Geh. Ark.

Ein Pass, dass dii keysserliichen dii Munition, so in der krempen ist, zu wasser abfiihren können 3) .