Danmarks Breve

BREV TIL: Claus Daa FRA: Christian 4. (1630-08-30)

30. Aug. 1630.
Til Klavs Daa.

Ordre om Flaadens Angrebsmaade for at forhindre, at der skydes forbi. — Geh. Ark.

Ded er forglemdt vdi en hast, at floden Skall befaaliss, at dii skall Sancke thuende tou sammen, naar dy s. 286 skall griibe nogen an, och sette huoss hannem, paaded dy udi en hast skall inted skyde den forbye, som di skal griibe an.

Datum Spes den 30 Agusti Anno 1630.
Christian.

Udskrift: Riigenss Admi: til hande.