Danmarks Breve

BREV TIL: Claus Daa FRA: Christian 4. (1630-09-03)

3. Septbr. 1630.
Til Klavs Daa.

Saafremt Vinden ikke bliver gunstig, bør Angrebet opsættes. — Geh. Ark.

Saaframdt att ded ycke køler 2) , att man kan raade 3) Skiiben, daa er ded best att biie en anden tiid. Vale. Aff Spes den 3 Sep: Anno 1630.

Christian.

Udskrift: Riigenss Admi: till hande.