Danmarks Breve

BREV TIL: Frederik Günther FRA: Christian 4. (1630-10-13~)

26. Septbr. 1630 1) .
Til Frederik Günther.

Udkast til et aabent Brev om, at der (i Hertugdømmerne) skal betales Told af ethvert Stykke Kvæg, der drives derigjennem med Undtagelse af det, som skal opstaldes i Landet og tilhører Adelen. — Skrevet med Blyant. Geh. Ark.

Der zöllener soll einen daler 2) fuhr ichlichen oxen, so hiidurch kommen. Dass fiihe, so im lande soll auffgestallet werden, soll freii durchgeen, wan sii der von adell handt vndt Siigell darauf haben, dass ess ihnen zustee 3) .