Danmarks Breve

BREV TIL: Frederik Urne FRA: Christian 4. (1630-12-13)

13. Decbr. 1630.
Til Frederik Urne.

Han skal forhøre, om man i Helsingør kan faa engelske Sengetæpper til Kjøbs. — Afskr. i Fr. Urnes Kopibog.

Send bud ad helsingøer till och lad erfare, om ingen aff de Engelske decker er der thill kiøbs, som mand bruger till att legge paa Senge. De ere laadne och tycke. Frederichsborgh dend 13 Decembris Anno 1630.