Danmarks Breve

BREV TIL: Frederik Urne FRA: Christian 4. (1630-12-20)

20. Decbr. 1630.
Til Frederik Urne.

En Tømmermand og nogle Bønder skulle møde ved Middagstid. — Afskr. i Fr. Urnes Kopibog.

Tømmermanden Saa och de bønder, som sidst var bestilltt att møde ued Nødeboe søe 2) , skall vere tillstede thill middag, naer tholff slaer. Frederichsborgh dend 20 Decembris 1630 3) .