Danmarks Breve

BREV TIL: Danmarks Rigsråd FRA: Christian 4. (1631-01-07)

7. Januar 1631.
Til Rigsraadet.

Der maa tænkes paa Midler til at fremtvinge Overholdelse af Regeringens Befalinger. — Geh. Ark.

At Mandaterne ynted holliss, menss leggiss hen, Naar dy erre lest, ded er huer man bekendt.

At Befahlingerne ynted Eptherkommiss, ded erfahrer man dageligens. Huorfor der uil tenckis paa middel, at Sliigdt kan remedieris 1) .

Køben: den 7 Ianu: Anno 1631.
Christian.