Danmarks Breve

TIL: ukendt FRA: Christian 4. (1631-01-18~)

Omtr. 18. Januar 1631.

Ordre om Udstedelsen af et Rekreditiv (for Oberst Comargo) til Tilly. Mundtlig skal der udtales en Lykønskning i Anledning af dennes Udnævnelse til Overgeneral for den kejserlige Hær. — Geh. Ark.

Eiin Recreditif ahn Tillj.

Ihn kegenwardt dess densken Sekretarij Iffuer wiind Soll ihm der beskeidt gegeben werden, dass man ganss gerne vernommen habe, dass ihm dii hoe scharse vom keys: betrawet seii, wunsken ihm glyck vnd guthen succes zu selbigem offitio 2) .