Danmarks Breve

BREV TIL: Palle Rosenkrantz FRA: Christian 4. (1631-12-07)

7. Decbr. 1631.
Til Palle Rosenkrands.

Kongens Søstres Revers skal han foreløbig beholde. Arvesagerne skulle forblive, hvor de ere, paa Skibene eller paa Slottet. Folkene skulle aftakkes. — Geh. Ark.

Den Reuers skaldtu beholde huoss dig indtill Offuermorgen, Sa habiss ieg att uerre udy worenborrig ygen.

Ded godtz, som Er Skybiid, ded maa bliiffue udi Skiiben, huissom Er paa Slottid, ded skall bliiffue paa Slottid.

Att tacke folckid Och herremenden aff, ded er dig befahliid att gørre for tre dage Siiden 2) , Och haffuer ynted andid uyst, end att ded uaar Skeed. Vale. Aff gaabensferre den 7 Decem: Anno 1631.

Christian.

Udskrift: Pallii Rossenkrandtz till hande.