Danmarks Breve

Register En Stjerne efter et Sideta...

s. 377 Register *) .

Aalborg 96, 99, 347.

Aalholm 186, 265.

Abrahamstrup Len 257.

Adolf, Hertug af Gottorp, 12.

Adolf Frederik, Hertug af Meklenborg, 22, 27-9, 31 f., 79-82, 89 f., 163-5, 195-7, 208, 273-5, 340 f.

Aggershus 128, 198.

v. Ahlefeldt, Dietrich, Amtmand, 15. — Dietrich, Ritmester, 15. — Henrik 240. — Jørgen 205, 218, 240, 317. — Kaj 234, 305, 317, 343, 349, — Margrethe 240.

van Aitzema, Foppius, nederlandsk Resident i Hamborg, 14, 139, 236, 241, 294, 300.

Akeleie, Torben Gabrielsen, 115. d’Alençon, Nicolas Renvoise, Værkmester, 126.

Als 212.

Altenkloster 41.

Amelung, Kaspar, Generalauditør, 102

Amsterdam 21.

Angers 181.

Anna, Dronning af England, 360.

Anna Kathrine, Dronning, 94.

Anna Kathrine, Christian IV’s Datter, 194, 311.

Anstruther, Robert, engelsk Gesandt, 43 f., 95, 230, 233, 354.

Anton, Hr, 73.

Anton Günther, Greve af Oldenborg, 338.

Antvorskov 66, 69-71, 74, 108 f., 111, 114, 127, 129, 223 f. Dat. 118, 120, 125 f., 129, 223.

Arenfeldt. Axel, 4, 56-7, 66, 84, 104, 256, 267 270 f., 293, 318 — Ingeborg 157. — Karen 157.

Arnisæus, Henning, Livlæge, 146, 152, 336, 355 f., 366

Asak, Gaard i Nedre Romerige, 72.

Asminderup Jægergaard 71.

Assens 97, 103, 160.

August, Hertug af Brunsvig-Lyneborg, 248, 322.

Augusta, Hertuginde af Gottorp, 355 f., 360-5.

Avery, Joseph, engelsk Afsending, 367.

s. 378 Baahus 73 f.

Baden-Durlach 44. Jvfr. Georg Frederik.

Bajern 33 f., 88. Jvfr. Maximilian.

Banner, Dorthe, 190. — Karen 73.

Barchmann, Hans, Snedker. 146.

Bardewieck (i Lyneborg) 84.

v. Barleben, Brand, Ritmester, 16.

Barritskov 309

Bartholomæus Haagensen, Proviantskriver, 4

Basse, Joachim Frederik, 63*. — Peder 63.

Bastian, Badskær, 145.

v. Baudissin, Wulf Heinrich, Oberst, 108 f.*, 112 f., 118 f., 125.

Bautzen (i Lausitz) 73.

Bebber, Jørgen, Murmester, 244, 256, 337.

Beck, Jochum, 226. — Sten 226, 364.

Beck, Frands Jakob, Oberstlieutenant, 16, 41.

Becker, Heinrich, Alkymist, i Hamborg, 241

Belgien 43.

Belov, Vilhelm, 131.

v. Berbisdorf, Ehrenfried, Generalproviantmester, 2 f., 29.

Bergenhus Slot og Len 47, 63 f.

Bernhard, Hertug af Sachsen-Weimar, 15, 67 f.

Berns, Albert Baltser, Faktor i Hamborg, 234.

Bethlen Gabor, Fyrste af Siebenbürgen, 2 f., 37, 45, 61, 73, 78, 140.

Bielenberg (i Holsten) 299.

Bjelke, Jens, 71, 198.

Bilde (Bille), Jens Stensen, 119. — Knud († 1785) 356.

Birkenfeld jvfr. Christian.

Bjørn Bentsen 70 f.

Blankenese 280, 283.

Bleckede (i Lyneborg) 32, 82, 84. Dat. 82.

Bleking 25, 99.

Block, Theodor, brunsvigsk Sekretær, 68.

Blome, Hans, 240. — Margrethe 240.

Bogislav XIV, Hertug af Pommern, 87.

Boitzenburg (i Meklenborg) Dat. 83-6.

Boller 250.

Bornemann, Philip Julius, Sekretær i tydske Kancelli, 242 f.

Bornhøved Dat. 298.

Borreby 109.

Boy, Joachim, Borger i Stade, 46.

Brahe, Jørgen, 125, 134. — Otte Stensen 66. — Sophie 71.

Bramstedt, Gods i Holsten. 345*.

Brandenborg jvfr. Christian Vilhelm; Georg Vilhelm.

Brandenborg, Mark-, 67 f., 75, 81, 96, 234, 242.

Brandenborg-Culmbach jvfr. Christian.

v. Brandenstein, Georg Friedrich, weimarsk Afsending, 61.

Brandt, Johan, Raadmand i Hamborg, 260.

Braunjohan, Johan, hanseatisk Gesandt, 259.

Breitenfeld (i Sachsen) 354.

Bremen. By, 20, 83, 236. 268, 275, 327 f., 332.

Bremen, Stift, 27, 74, 94, 150, 184, 321. Jvfr. Johan Frederik.

Bremer, Benedikt, Oberstlieutenant, 67.

Bremervörde 27, 45, 68, 229.

Brockenhuus, Klavs, 115.

Brockmann, hamborgsk Skipper, 283 f.

Brun, Ebbe Jensen, Præst i Gimlinge, 66 f* — Heinrich, Raad, 302. — Henrik, Enspænder, 302.

s. 379 Brunsbüttel (i Ditmarsken) 263, 276.

Brunsvig, By, 4-7, 23, 53, 58, 69.

Brunsvig, Hertugdømme, 213.

Brunsvig-Lyneborg 82-4, 109, 248. Jvfr. August; Christian; Georg.

Brunsvig-Wolfenbüttel jvfr. Christian; Elisabeth; Frederik Ulrik.

Brüggemann, Otto, 328.

Brüssel 28, 52 f.

v. Buchwald, Anton (Tønnies), 95, 104. — Daniel 95, 211. — Ditlev 95. — Heinrich 104. — Kaspar 121, 171, 187, 218, 308, 317, 345. — Wulf 75 f., 218, 324.

Buckingham, engelsk Statsmand, 51 f.

Bullen, hamborgsk Skib, 283 f.

Burgundiske Hus 36, 78.

Buræus, Jonas, svensk Agent, 78 f., 113.

Busse, Theodor, Landkansler, 248 f., 305.

Bülck, Gods i Slesvig, 349

Bützow (i Meklenborg) 88.

Bælt, Lille, 315.

Bæver, Jørgen, s. Bebber.

Bøgvad, Johan, Skriver p. Frederiksborg, 156.

Bøhmen 103. Jvfr. Frederik.

Bøvling Len 115.

Calenberg, Ludvig Heinrich, Oberst, 75 f., 84, 109.

Camerarius, Ludvig, pfalzisk Raad, 18, 318.

Casperliung, Hans, Skovrider, 303.

Celle, By, 248.

Celle, Hertugdømme, s. Brunsvig-Lyneborg.

Charitas, Skib, 283, 285.

Charnacé, Hercule Girard, fransk Gesandt, 199.

Christen Jensen Hofprædikant, 246 f.

Christian III 316.

Christian IV’s Børn 56, 133, 206 f., 247, 250, 310-2, 350-3, 357 f.

Christian, Prins, 1, 6, 17, 25, 54-6, 58, 64, 69 f., 73 f., 86, 94, 109, 142. 145 f., 161, 169 f., 224, 241, 249, 325 f., 328, 359.

Christian, Pfalzgreve af Birkenfeld, 15.

Christian, Markgreve af Brandenborg-Culmbach, 14.

Christian, Hertug af Brunsvig-Lyneborg, 151, 248 f.

Christian, Hertug a Brunsvig-Wolfenbüttel, 11-3, 19, 65.

Christian II, Kurfyrste af Sachsen, 325.

Christian Ulrik s. Gyldenløve.

Christian Vilhelm, Markgreve af Brandenborg, Administrator i Magdeburg, 13.

Christiane, Christian IV’s Datter, 221.

Christianopel 222, 265.

Christianspris 353 f.

Christiansstad 135, 222, 265. — Hospital 135. — Trefoldighedskirke 135.

Colbe v. Wertemberg, Konrad, Oberst, 67.

Colmar (i Holsten) 391.

Comargo, Theodor, tydsk Oberst, 277 f., 301, 320 f.

de Courville, Nicolaus, Oberstlieutenant, 15.

van Cracau, Karl, nederlandsk Resident, 236.

Daa, Klavs, 2 f., 6, 20 f., 26, 29 f., 109, 113, 119, 125, 166, 198, 210-4, 254, 275, 280-2, 285-93, 340, 344.

Dalum Kloster 56, 98.b Dat. 55 f., 100, 102, 105-8, 110, 113 f., 116 f.

s. 380 v. Dalwig 270.

Dannevirke 167.

Danzig 78 f., 176, 240, 251 f., 254, 266, 271, 274.

v. Dargitz, Melchior, Generalkvartermester, 104.

Darmstadt s. Hessen.

Diegel (Dygell), Bjergmand, 236.

Dionis (Dionysius), Albertus, Toldinspektør i Glückstadt, 334.

Dirschau (i Preussen) 34. Træfning (1627) der 106 f.

Ditmarsken 1, 101, 245, 263.

Dominicus. Dr., i Hamborg, 241.

v. Donop, Gabriel, Krigskommissær, 133.

Dorchester, Lord, engelsk Statssekretær, 233, 272.

Dorethe („Stumpet“), i Kirstine Munks Tjeneste, 201, 311.

Dorothea Elisabeth, Kirstine Munks Datter, 225 f.

Douchet, Richard, Ingeniør, 54, 141.

Drage (nu Friedrichsruhe, i Holsten) 229.

Dragsholm 242 f., 340.

Dresden 359.

Dronningborg Len 6

Due, Manderup, 224 f.

Durlach s. Baden-Durlach.

Dynkerkeren, hamborgsk Skib, 283 f.

Dömi z (i Meklenborg) 22.

Ebbekjøb Ladegaard 146 f., 155 f.

Eden, Konrad, bremisk Gesandt, 268, 275.

Ehm (Ohm), Johan Bernhard, Oberstlieutenant, 84.

Ejder 25, 288, 343.

Ejderstedt 211.

v. Einsiedel, Curt, gottorpsk Raad, 305 f.

Elben 22, 32, 59, 65, 76, 136, 206, 248, 252, 260-2, 273, 280, 285, 294 f., 298, 314 f., 323, 328, 331, 334.

Elbtold 227, 240, 252, 260, 262, 278 f., 303 f., 334.

Elbing 271 f.

Elbo Herred 316.

v. Eickershausen, Wilhelm, 61.

Elfsnabben (i Sverig) 271.

Elisabeth, Hertuginde af Brunsvig-Wolfenbüttel, 5, 77, 360.

Elisabeth, Grevinde af Nassau-Dietz, 200.

Elisabeth Augusta, Christian IV ’s Datter, 204.

Ellensborg 24, 309. Dat. 200.

Ellitsø Sogn 316.

Elsass 44.

Eltang Vig 315.

Emmernæs 315.

England 7, 11, 38 f., 41-4, 51 f., 65, 95, 97, 107, 125, 131 f., 140, 205, 228, 230-3, 239, 271 f., 314, 338, 354, 367. Jfr. Anna; Karl.

Enhusen s. Oynhausen.

Enkhuisen 65.

Ernst, Greve af Mansfeld, 14, 29, 34, 36, 78, 242.

Ernst Kasimir, Greve af Nassau-Dietz, 133, 200.

Esrom Mølle 214 f.

Eutin, By, 94, 217, 232. Dat. 217 f., 221.

Eutin, Amt, 228.

Fahrensbach, Volmar, svensk Officer, 9.

Falk, Peder, Underarkelimester, 174.

Falster 129, 186, 193.

Favrholm (ved Frederiksborg) 145 f.

Fegræus, Johan, svensk Resident, 204, 209, 237, 241.

Femern 93, 144, 220 f.

Ferdinand II, Kejser, 2, 6-8, 27 f., s. 381 31, 45, 57, 65, 84 f., 88, 92, 202, 208, 227-9, 251-4, 259, 262, 264, 269, 277-9, 298, 304, 306. 314, 320-3, 328, 332, 354.

Ferentz, Thomas, Oberst, 205, 211 f.

Fides, Skib, 368.

Fincke, Kaspar, Skrædder, 146.

Kaspar, Smed, 146 f.. 155, 159, 230, 336 f.

Fisken, Skib, 283, 285.

Den flyvende Fisk, Skib. 284 f., 292, 367.

Flaaden 58 f., 77, 96, 99 f., 107, 110, 112, 117, 124 f., 128 f., 131 f., 142-4, 147, 152, 160, 174, 176, 185, 189, 194, 197, 204, 206, 210, 213, 222 f., 258-60, 263-5, 272 f., 276, 280-92, 306, 319, 344, 347, 367 f.

Flensborg 101, 155, 212. — Flensborghus 101.

Flækkerø 280, 282.

de Fort, Abraham, Generalvognmester, 104.

Fosen, Gaard, 71.

Frands Carl, Hertug af Sachsen-Lauenborg, 67.

Franken 33 f.

Frankrig 7, 11, 28, 36, 39, 42, 62, 65, 78, 117, 125, 150, 161, 180 f., 199, 205, 212, 233, 237, 239, 244. Jvfr Ludvig; Maria.

Frederik II 60.

Frederik (III), Hertug, 11, 29, 63, 151 f., 170, 174 f., 184, 187 f., 202, 216, 321, 327.

Frederik III, Hertug af Gottorp, 25, 47 f., 51, 53, 77, 91-4, 101, 121, 127, 137 f., 149, 163, 199, 206, 211, 214, 218-21, 229, 294, 296 f., 300. 305-7, 317, 323, 327 f., 353 f., 371.

Frederik V, Konge at Bøhmen, Kurfyrste af Pfalz, 8, 18, 84.

Frederik Henrik, Prins af Oranien, 133, 136, 213.

Frederik Ulrik, Hertug af Brunsvig-Wolfenbüttel, 19, 40, 57 f., 68 f., 77, 83, 151, 202, 336.

Frederiksborg 71, 126, 145-7, 153 f., 156, 165, 181, 183, 186, 226, 230, 240, 244-7, 256-8, 279 f., 303, 308, 313, 337-40, 353, 355, 357, 366. Dat. 127, 141, 145, 147, 153 f., 159, 165 169, 187 f., 230. 239, 243-7, 250, 255 f., 303-5, 308, 314, 321-4, 328, 332, 335-7, 341, 344, 348 f., 358, 366-8. (Kirke 257). — Badstue 338 — Beridergaard 257. — Hestehave 146 f., 156. — Hønsegaard (Hønseudrugning) 244, 257 f., 338, 340. — Kohave 147. — Lille Ladegaard 141, 145, 147, 156, 257, 338 f. — Store Ladegaard 141, 145, 147, 156, 339. — Mølle 154. — Smerlingdam 338. — Sparepenge 257. — Strødams Vang 355. — Urtehave 257, 338.

Frederiksborg Len 87, 257, 279, 336, 355.

Frederiksstad 220, 307.

Freiburg (i Bremen Stift) 291, 293, 314 f.

v. Frencking, Johan Sigismund, Oberstlieutenant, 16.

Freudenthal (i Schlesien) 61.

Freville, Jacques, diplomat. Agent, 161*-2.

Friedland, Hertug af, s. Wallenstein.

Friis, Christian, t. Kragerup, 3-7, 9-12, 17-9, 26, 30 f., 58, 63-7, 73-5, 77-9, 82 f., 85 f., 106-11, 114-6, 118-20, 126, 129, 134 f., 141-3, 148 f., 152 f., 171, 178-80, 198 f., 201-3, 215-7, 224 f., 242 f., 249 f., 259 f., 270-2, 274, 353 f., 366 f. — Jesper 45 f., s. 382 68. — Mette 309. — Mogens, Greve, 309. — Niels 119. — Tønne 109, 118 f., 125.

Frisland 200.

Fuchs, Elisabeth, 345. — Johan Philip, General, 3, 13 f., 17, 26, 29, 31. — Kaspar, Kancellisekretær, 345.

Fyn 64, 96, 102, 109, 115, 117, 123, 160, 166, 231.

Før 232.

Gaabense Færgegaard Dat. 365.

Gabriel, Skib. 283, 285.

Gabriel Jakobsen, Tolder i Mandais Len, 282.

Gagelmann, Peter, Apotheker, 365 f.

Garmers, Johan, hanseatisk Gesandt. 259.

v. d. Geist, Bernt Hagen, Oberstlieutenant, 15.

Generalstaterne s.Nederlandene.

Georg, Hertug af Brunsvig-Lyneborg, 5 f., 8 f., 81.

Georg Frederik, Markgreve af Baden-Durlach, 43-5, 47, 96-9, 103 f., 107 f.

Georg Vilhelm, Kurfyrste af Brandenborg, 17, 81.

Gers Herred 135.

Gjedde, Ove, 128.

Gimlinge Sogn 67.

Glückstadt 44, 63, 76, 79, 93, 101, 168, 205, 227 f., 230 f., 234-6, 242, 259-61, 263, 271-3, 276-9, 282-5, 288, 291 f., 302, 324, 334, 341, 343, 354. Dat. 79, 228, 232 f., 260-2, 266-8, 270, 272 f., 275, 277, 279, 293. 299, 340, 345, 354. — Blokhus 242, 276. — Islandske Kompagnihus 242.

Goslar (i Brunsvig) 11 f.

Gottorp 73, 93 f., 305, 307.

Gottorp Amt 219.

Gottorpske Hus 220, 306. Jvfr.

Adolf; Augusta; Frederik; Johan Adolf.

Grabow, Adolf Frederik. Berghauptmand, 114. — Køn Jochum 210.

Grebenstein (i Hessen-Kassel) 12.

Gribben, Skib, 284 f., 292, 367.

Gronow. David, Dr., bremisk Gesandt, 268, 275.

Grubbe, Else, 226. — Lavrits 186, 265. — Sigvard 169 f.

Gryttenfænger, Hans, Snedker 155.

Gudsø Vig 315.

Gustav Adolf af Sverig 9, 17 f., 30, 33-40, 78 f., 106-9, 116, 152, 175-80, 203 f., 209, 223, 237. 239, 251 f., 254 f., 258 f., 266, 271 f., 298. 318, 354, 359, 369, 372.

Gyldenløve, Christian Ulrik, 63, 289. — Hans Ulrik 63.

Gyldenstjerne, Knud Henriksen, 63. — Mogens 125. — Vibeke 119.

Günther, Frederik, Kancellisekretær, 13 f., 42 f., 46, 51-3, 59 f., 62 f., 88, 93, 95, 100, 131-4, 136 f., 139-41, 200 f., 206-10, 217-20, 227-36, 239-45, 248 f., 251-3, 256, 260-4, 267-9, 273-5, 277 f., 293-308, 314 f., 321-35, 344 f., 359.

Güstrow (i Meklenborg) 195 f.

Haag 11, 18, 42, 232, 267.

Haderslev 71, 101 f., 173, 212, 224, 255. Dat. 259.

Haderslev Amt 75 f., 218.

Halberstadt 228, 320.

Hailand 25, 99.

Hals 25.

Halsted Kloster 186, 265.

Hamborg 1, 12, 18, 31, 48, 65, 77, 79, 93, 95, 121 f., 128, 234, 236, 241, 248, 252 f., 259-64, 268-9, s. 383 271, 273, 275-8, 280-92, 294 f., 297-301, 307, 314, 321-4, 327 f., 332-5, 367, 369. Jvfr. Hansestæderne.

Hamborger Prise, Skib, 282 f., 285, 292.

Hans Borchardsen, Præst iKbhvn, 216. — Gryttenfænger, Snedker, 155. — Hollænder, Guldsmed, 365. — Matthisen, hamborgsk Skibschef, 283 f. — Mikkelsen, Biskop, 135, 225. — Petersen, Kaptajn, 296. — Steffensen, Forstander i Sorø, 70.

Hansestæderne 48, 51, 107, 110, 112, 125, 139, 164, 236, 259, 267. Jvfr. Vendiske Stæder.

Haren, Skib, 285, 292.

v. Hartlau, Christian, hessisk Staldmester, 12.

Harzen 83.

Hasebart, Wichmann, Mag., 143, 200 f., 246 f.

Havel 75.

Havhesten, Skib, 144, 283 f., 292.

des Hayes de Courmesvin, fransk Gesandt, 244.

Hedevig, Christian IV’s Datter, 221.

Hedevig, Kurfyrstinde af Sachsen, 325, 356, 360-5.

Hedscher, Henrik, Rendemester, Møller, 146, 154.

Hegelund, Søren, Præst. p. Antvorskov, s Regimentspræd., 66, 74.

Heidemann, Erik, gottorpsk Hofkansler, 274, 279.

Heiligenhafen 58, 108.

Helgoland 280-2 285.

Helsingborg 117, 132, 134.

Helsingør 10, 70, 117, 128 f., 133, 139, 153, 169 f., 182, 188, 204, 271, 303, 340. — Tydske Kirke 155. — Lundehave 182. — Jvfr. Kronborg.

Hennebjerg Ladegaard 31

Henrik IV af Frankrig 161.

Herlufsholm Birk 69.

Herredage 114, 130 f., 264, 347, 349.

Hertogenbosch 213 f.

Hess, Anders, Handelsmand i Helsingør, 129. — Henrik, Kaptajn, 128* f.

Hessel, Diderik, Visitør, 340*.

Hessen-Darmstadt 269

Hessen-Kassel 12, 16. Jvfr. Morits; Philip.

Hillerød 146. — Kirke 256 f. — Skole 337. — Jvfr. Frederiksborg.

Hinzes, Kathrine, 240.

Hitzacker (i Lyneborg) 248.

Hjorten, Skib, 368.

Den flyvende Hjort, Skib, 292.

Hogenwald, Jakob, Barber, 70, 145.

Holbæk, Christoffer Christensen, Mag., 351.

Holck, Christian, 124. — Henrik 16, 150, 178, 190, 212, 293, 296.

Holland s. Nederlandene.

Holsten 11, 25, 29, 37, 48, 51, 58, 68, 76, 90, 96, 99, 101, 117, 124, 137, 184, 196, 205, 225, 228 f., 242, 245, 249, 252, 259, 276, 294-7, 300, 303, 305-7. 327, 332, 343, 371. Jvfr. Gottorpske Hus.

Holtenau, Gods i Slesvig. 349.

Hommelken, Asverus, Guldsmed, 365.

Horsens 96.

Hovens Odde 315.

Huguenotter 7.

Hummeren, Skib, 144, 190, 201, 283 f., 292. Dat. 144 f.

Husum 101, 212. — Slot 355.

Hvitfeldt, Hartvig, 114.

Hübner, Christian, Oberstlieutenant, 328.

Hyllinge 69.

s. 384 v. Hünecken, Christoph, Oberstlieutenant. 67 f., 160. — Joachim, Oberstlieutenant, 67.

Høg, Christen, 54. — Jens 6.— Just 223, 254. — Mogens 67. — Ove 54-6, 58 f., 86.

Hønborg 316*. — Kirke 316

Jakob Thomesen, Proviantskriver, 4, 30.

Jancke, Otto, lybsk Gesandt, 268.

Ibstrup Dat. 245.

Jersin, Jens Dinesen, Biskop, 216 f.

Johan Adolf, Hertug af Gottorp, 355.

Johan Albrecht II, Hertug af Meklenborg, 27, 32, 79 f., 89, 164 f., 195-7, 208.

Johan Ernst, Hertug af Sachsen-Weimar, 2 f., 11, 16, 20, 29, 60-2, 78, 242.

Johan Frederik, Ærkebiskop af Bremen, 27 f., 93, 151, 220, 228-30, 297, 306, 354.

Johan Georg, Kurfyrste af Sachsen, 4 f., 7, 52 f., 77, 83, 110, 112, 121, 127, 163-5, 184, 208, 237, 322, 325-32, 335, 354, 358 f., 370.

Johannes Eustachius, tydsk Ordensmester, 61.

Jonstrup 69.

Isabella Clara Eugenia, Statholderinde i de spanske Nederlande, 28, 43, 52 f., 161 f.

I tzeho 291.

Juel, Jens, 6, 47, 71, 115, 197 f., — Iver 115. — Sophie Nielsdatter 158.

Justitia, Skib, 285, 292.

Justitie-Skanse (i Holsten) 293, 302.

Jylland 30, 71, 75, 96, 99, 102, 106, 108 f., 111, 113, 115, 117, 120-2, 129 f., 142 f., 160, 168, 184, 195 f., 217, 222, 240, 255, 317, 346 f.

Jørgen s. Georg.

Jørgen Christoffersen, Præst i Christiansstad, 135. — Danielsen, Borgmester i Kbhvn., 4.

Kaas, Mogens, 2, 69 f., 166.

Kalenberg s. Calenberg.

Kampferbecke, Johan, hanseatisk Gesandt, 259.

Karen Hansdatter i Kbhvn. 70 f.

Karl I af England 41-5, 47, 51, 65, 84, 95, 131, 232 f., 272, 324, 367.

Kassel 270.

Kathrine Hinzes 240.

Kemmer, Hans, Rothgieter, 169.

Kiel 1, 60 f., 76, 163, 165, 214, 317, 323, 353 f. Dat. 59.

Kielerfjord 317, 343, 349.

Kippinge Kirke 312.

Kirchhoff, Albert, Præst i Wedel, 57.

Kjærstrup (paa Taasinge) 202. Dat. 203, 207 f.

Kjøbenhavn 4, 10, 17, 23 f., 33, 66 f., 70, 78, 99 f., 109, 114, 117, 119, 123, 129, 132, 136, 139, 142 f., 156, 158, 160, 168, 173-6, 182-4, 186-8, 190 f., 199, 201 f., 204, 206, 212 f., 216, 236, 240, 254, 256, 259, 264, 279, 310, 313, 317, 319, 321, 349, 364. — St. Anne Bro (Skanse) 54, 60, 158, 265. — Holmen 182, 190. — Frue Kirke 216. — Nyboder 319, 344, 348. — Silkeboderne 66 f. — Slot 70, 172, 243, 249, 311. Dat. 131 f., 135 f., 138, 149-51, 157-9, 162, 164 f., 170-3, 175, 180, 199, 280, 318-20, 342, 344, 359. (Kirke 311). — Rosenborg 339. Dat. 137, 141, 148, 159, 186, 189, s. 385 193 f., 249, 251. — Tøjhus 172, 174. — Universitet 249.

Kjøbenhavn, Skib, 128.

Kjøbenhavns Len 66, 336.

Kjøge 17, 357. Dat. 190.

Klappenmütz, hamborgsk Admiral, 283.

Klüppel s. Elckershausen.

Knoop, Gods i Slesvig, 349.

Knur, Kaptajn, 45. — Jørgen, Kantajn, 161. s. Colbe. ding 17 f, 22, 66. 76, 91, 102, 114, 212, 315. — Koldinghus 72, 316.

Koldinghus Len 76, 316.

Kolflaat (i Norge) 71.

Kolmar s. Colmar.

Kongelv 115.

Korsør 109, 119, 309. Dat. 130.

Krabbe, Gregers, 226. — Niels 209, 213, 363, 366.

Krafse, Christoffer, 190. — Hilleborg 190.

Krag, Mogens, 158. — Niels 158, 213, 347.

Kratz, Joachim, Dr., 42 f.

Krautsand, Ø i Elben, 136, 291.

Krempe 168, 205 f., 215, 225, 231, 291, 296. Dat. 89, 92, 225 f., 236.

Krokodillen, Skib. 283, 285, 292, 368.

Kronborg 60, 74, 87, 91, 117, 126 f., 132, 134, 136, 139, 141, 153-6, 158 f., 165, 168-72, 181-3, 186-8, 201, 207, 225, 230, 265, 338, Dat. 140, 153. 155, 168, 182. — Gjethus 169. — Hammermølle 181, 230.

Kronborg Len 87, 257, 336, 355.

Kronen, Skib, 283, 285, 292, 368.

Tre Kroner, Skib, 284 f., 292.

Kronsee (i Holsten) 214, 216. Dat. 214.

Krull, Bastian, Murmester, 146.

Kruse, Enevold. 14, 17, 32. — Gabriel 46, 59, 66, 96, 272 f. — Tyge 350.

Kruse, Vibeke, 345.

v. d. Kuhla, Arent, 170, 187.

Kurland 173.

v. Kückelsom, Alexander, Lærer for Christian IV’s Børn, 351.

Laaland 129, 186, 193, 231, 265, 306.

Lambremont 62.

Lamme Heine 74, 115.

Lammet, Skib, 368.

v. d. Lancken, Ægidius, gottorpsk Kansler, 73. 77, 163, 219, 305-8 Landdage i Hertugdømmerne 48, 76, 90, 229, 305.

Landretten i Hertugdømmerne 305

Landskrone 117.

Lange, Gunde, 76, 102.

v. Langen. Matthias, Amtsskriver i Segeberg, 298.

van Langerak, Gideon van Boetzelaar en Asperen, Friherre. 62.

de la Tremouille, Hertug. 62.

Lauenborg, By, 81, 94. Dat. 81. de Laval, Greve, 62.

de la Valle, Greve, Oberst, 62 f.

Lavrits Ebbesen s. Udsen.

Lebzelter, Christoffer, Kancellisekretær, 298.

Leipzig 322, 341.

Leonora Christina 153, 155. 200.

Levensau 348.

Lichtenberg, Slot i Sachsen, 325.

v. Lichtenberg, Hans Christoff, Ritmester, 206*-7.

Lifland 116.

v. Limbach, Isak Cardin, Oberst, 17.

Limfjorden 25.

s. 386 Lindenov, Christoffer, Etatsraad, 309. — Hans t. Hundslund (f 1642) 74, 254. — Hans t. Iversnæs († 1659) 225. — Helvig 226. — Sophie 63.

Lindormen, Skib, 272, 285, 290, 292, 367.

Lingen (i Hannover) 28.

v. Linstow, Nicolaus, Oberstlieutenant, 16.

v. d. Lippe, Christoffer, Kansler, 173*, 360-3, 365.

Listerdyb 272.

Lohausen, Wilhelm v. Kalcheim, Oberst, 16.

v. Lohe (Loo), Johan, Oberst, 139.

Ludvig XIII af Frankrig 7, 11, 46.

Lund 70.

Lund, Thomas, Præst i Helsingør, 155.

Lundegaard (p. Mors) 6.

Lundehave s. Helsingør.

Lunge, Jørgen, 125.

Lutter (am Barenberge) 31. Slag (1626) 15 ff., 31 f., 40. 44, 118.

Lybek, By, 28, 48, 51, 79, 87, 96, 99 f., 122, 125, 168. 171, 176, 179, 184, 194 f., 197 f., 202, 219 f., 227, 233, 236, 261 f., 267 f., 274 f., 295, 298, 327 f., 332, 341, 369. Jvfr. Hansestæder.

Lybek, Stift, 27, 228, 354.

Lykke, Anne Eriksdatter (g. m. Fred. Qvitzov), 246 f., 312 f., 352. — Anne Henriksdatter (g. m. Kaj Rantzau) 73 f.*, 91, 115, 126. — Anne Nielsdatter (g. m. Klavs Sehested) 350. — Falk 175, 212, 217. — Frands 73, 126. — Henrik 73.

Store Lykkepotte, Skib, 292.

Lyneborg, By, 332 f.

Lyneborg, Hertugdømme, s. Brunsvig-Lyneborg.

De to Løver, Skib, 368.

De tre Løver, Skib, 368.

Magdalena Sibylla, Prinsesse, 325 f., 328.

Magdalena Sibylla, Kurfyrstinde af Sachsen, 325.

Magdeburg, By, 13 f.

Magdeburg, Stift, jvfr. Christian Vilhelm. — Kapitel 13.

Malmø 117, 158, 224, 249. — Malmøhus 169 f.

Mandais Len 282.

Mansfeld jvfr. Ernst; Wulf.

Marekatten, Skib, 283, 285, 292.

Maria af Medici, fransk Enkedronning," 161 f.

Maria, i Kirstine Munks Tjeneste, 172.

Maria Eleonora, Dronning af Sverig, 194, 204.

Marienburg 204.

Marschalck, Levin, tydsk Kansler, 20, 53, 171, 198 f., 220, 224, 270.

Marstrands Gallej 144.

Marsvin, Ellen, 56, 119, 171 f., 221, 226, 250, 309, 311-3. Otte 135.

Maximilian, Kurfyrste af Bajern, 4.

v. d. Meden, Martin. 20, 274, 305.

Meier, Christian, Borger i Stade, 46.

Meklenborg 16, 29, 32, 88, 96, 164, 176, 195, 227, 238, 251 f., 254, 274 f. Jvfr. Adolf Frederik; Johan Albrecht.

Memmingen (i Schwaben) 279.

Meulengracht, Lorens, Borger i Kbhvn., 66.

Middelfart 316.

s. 387 Middelfart, Mads Jensen, Biskop, 135.

Mikkel Christensen, Foged i Nedre Romerige, 72.

v. Mitzlaff, Joachim, Krigskommissær, 6, 242 f.*

Moller, Vincent, Syndikus i Hamborg, 260.

Montgomeri, Jean Greve af, Oberst, 117.

Mores s. Morse.

Morgan, Charles, engelsk General, 44, 65, 103, 191, 205 f., 210, 213, 220, 231 f.

Morits, Landgreve af Hessen-Kassel. 12 f., 15, 152.

Morse (Mores), Hans, kgl. Faktor i Hamborg. 12, 31, 95, 324. — Jakob, kgl. Faktor i Hamborg, 12, 31, 95, 324, 333.

Morten Kudsk 165. — Madsen, Biskop, 135, 250 f., 314.

Moskau jvfr. Rusland.

Mund Pros, 176.

Munk. Jens, 143 f. — Kirstine 15, 118 f., 171 f., 194, 201, 206, 221, 225 f., 241, 246 f., 250 f., 309-14. — Peder 71.

Mynden, Skib. 283, 285, 292.

Nakskov 25, 265. Dat. 142 f.

Nassau-Dietz jvfr. Ernst Kasimir; Elisabeth; Sophie Hedevig.

Nederlandene (Holland) 11, 13 f., 21, 28, 38, 44, 62, 65, 95, 107,, 119, 125, 132-4, 136 f., 139 f., 153, 181, 200, 205, 210, 212-4, 228, 231, 236, 253, 256, 266 f., 270 f., 282, 293-5, 301, 314, 318 f., 339.

Nederlande, spanske, jvfr. Isabella Clara Eugenia.

Nedersachsiske Kreds 27, 35, 52, 61, 87, 93, 150, 164 f., 237 f., 264, 369-72.

Nell, Konrad, Generalmajor, 15, 59, 67 f., 75, 302.

Neustadt (i Holsten) 212, 296 f., 302, 306. Dat. 297.

Neustadt (i Hannover) 19.

Niels Nielsen i Jonstrup 69. — Olufsen, Foged p. Frederiksborg, 156.

Nold, Thomas, 174 f.

Nordborg Slot 212.

Nordstrand 191, 206, 220 f.

Nordsøen 38, 107, 237, 318.

Norge 59. 71 f., 92, 114 f., 128, 198, 210, 222 f., 282, 319, 340, 367.

Normand, Ernst, 157.

Norpraht, Generallieutenant, 14 20.

Northeim (i Brunsvig) Dat. 31. Nyborg 25, 166, 309. — Slot 24. Dat. 167 f.

Nykjøbing (p. Falster) 183, 190, 355. —- Slot 186 362-5. Dat. 352 f., 355 f., 360 f., 363 f.

Nyrup (Tikjøb Sogn) 183.

Nældebladet. Skib, 283 f., 292, 368.

Nøddebo 302. — Sø 308.

Nörbradt s. Norpraht.

Oberberg, Johannes, Enkedronningens Rentemester, 360, 363.

Odense 56, 74, 96 f., 99, 108, 115, 122, 222 f., 225, 348. — Odensegaard 47, 148. — St. Knuds Kirke 225.

Ohm s. Ehm.

v. Ohr, Kaspar, Oberstlieutenant, 16.

Oldeland, Hans, 115.

Oldenborg 28, 238. Jvfr. Anton Günther.

Oldenborg. Skib, 272, 284, 292. Oldenburg (i Holsten) 96, 107 f. Oldeslo Dat. 80.

s. 388 Store St. Oluf, Skib, 368.

Oluf Andersen p. Kolflaat 71.

Oranien jvfr. Frederik Henrik.

Osnabrück, By og Stift, 11.

Ostfrisland 238.

Ostindien 128.

Ostindisk Kompagni 4.

Otterberg (i Stiftet Bremen) 45. Dat. 45 f.

Otto Ludvig, Rhingreve. 15, 75 f., 93, 249, 359.

Oversachsiske Kreds 237 f., 328.

Oxenstjerna, Axel, svensk Rigskansler, 176-8, 271.

v. Oynhausen, Bernhard Morits, 153. — Morits Herman, Artillerichef, 16, 152 f.*, 251-3, 256, 262-4, 269 f.

Paderborn 12.

Pappenheim, tydsk Feltherre, 269.

Paris 11, 62 f., 181.

Parsberg, Oluf, 6, 47. — Sophie 63.

Patientia, Skib, 153.

Paudessen s. Baudissin.

Pautzen s. Bautzen.

Pavestolen 81.

Payuck, Peter Diderik, Hofchemikus, 56.

Peder Andersen, Brygger p. Kronborg, 181. — Christensen, Kammertjener hos Hert. Frederik, 188. — Jørgensen i Hyllinge 69.

Pentz, Christian, 242, 267 f., 273, 282, 324, 358.

Persien 11, 244.

St. Peter, hamborgsk Skib, 283 f.

Pfalz 44, 271. Jvfr. Frederik.

Philip, Landgreve af Hessen-Kassel, 15.

v. Plessen, Daniel Bartel, 269 f.

Pillau (i Preussen) 30, 266.

Pogwisch, Henrik (ell. Henning), 308. — Otto 108 f. — Sigward 6.

Polen 34-7, 39, 78, 116, 150, 179, 184, 239. Jvfr. Sigismund.

Pommern 30, 99, 168, 188 f., 223, 242. Jvfr. Bogislav.

Postillonen, hamborgsk Skib, 283 f.

Prag 132.

Prammen, Skib, 154, 159, 190, 203.

Preetz Kloster 216. Dat. 216.

Pressburg 45.

Preussen 30, 34-6, 39, 61, 106, 116, 152, 179.

Priserort (ved Kielerfjord) 354.

Pros Knudsen 188, 214. 249.

Pöel, Halvø i Meklenborg, 96, 99.

Qvadt, Matthias, siebenbürgisk Gesandt, 3.

Rachow, Christoffer, kgl. Livbarber, 366.

Dat Rad van Ewentir, hamborgsk Skib, 283 f.

Radebandt, Markus, kgl. Kammertjener, 364.

Rammel, Henrik († 1611), 53. — Henrik (f 1653) 53.

Rantzau, Ditlev, 137, 171, 229, 245, 277, 291, 302. — Elisabeth 74. — Frands († 1612) 118. — Frands († 1632) 63, 66 f., 69, 76 f., 99. 117, 130, 132, 141 f., 144 f., 152, 161, 171, 189 f., 192, 205, 207, 209, 213-5, 242 f., 259 f., 265, 270-2, 274, 290, 337-40, 342, 348, 366 f. — Frederik 118. — Gert 1 f., 229, 245. — Hedevig 104. — Helvig 324. — Henrik 137 f., 149, 171, 240, 274 f., 278 f., 303 f., 308, 321, 323. — Kaj 73 f. — Marqvard 16, 205, 218, 242. — Sophie 73 f., 126.

s. 389 Raphael, Skib. 283, 285, 292, 368.

Rasch, Christoffer Ludvig, svensk Hofraad, 78. — Jørgen, Lute nist, 56.

v. Rautenberg, Barthold, Officer, 19.

Den sorte Ravn, Skib, 368.

Real, Laurens, nederlandsk Gesandt, 132.

Reedtz, Frederik, 66. Kammerherreinde 309.

Regensburg 274 f., 277, 279.

Rehburger s. Beck, Frands Jakob.

Reimann, Hans, Brøndmester, 154, 181.

Rendsborg 23-5, 48. 90, 101, 212, 240, 274, 294, 296. 300, 307. — Slot 212. Dat. 91, 300.

Rentemestrene (Axel Arenfeldt, Sten Beck, Ove Høg, Christoffer Urne) 72, 157, 264.

Renvoise s. d’Alençon.

Resen, Hans Povlsen, Biskop, 135, 217.

Reventlow, Iven, 308. — Margrethe 307 f.

Rhingreve s. Otto Ludvig.

Ribe 212. — Skole 66.

Ribe Bispestol og Stift 216 f.

Riberhus Len 76.

Rigsadmiral, Udnævnelse til, 197 f.

Rigsmarsk, Valg af, 64, 125. — Sæde i Rigsraadet 118, 120, 124.

Rigsraadet 1, 18, 22-6, 33, 58, 64, 74, 78 f., 91 f., 96, 98-102, 105 f., 108-14, 116-25, 127-31, 137 f., 142 f., 147-51, 157-60, 162 f., 165-7, 169-71, 184-6, 188-93, 197-9, 202 f., 215 f., 219-25, 241-3, 254 f., 258-60, 264-7, 289 f., 307, 317-20, 342-4, 346-9. la Rochelle 7, 62.

Roe, Thomas, engelsk Gesandt, 271 f.

Romerige, Nedre, 72.

Romsdalen 71.

Rosen, Skib, 284 f., 292, 368.

Rosenkrands, Anne, 118 — Gunde 300. — Holger Børgesen t. Frølinge 272. — Holger Jørgensen t. Rosenholm 47, 148. — Iver, Gehejmeraad, 309. — Korfits 18. — Palle 41 f., 44, 69, 83, 100, 265, 355 f., 360-5.

Rosenvinge, Sten Villumsen, 190.

Rosenvold 250.

Roskilde 70, 357. — Domkapitel 71, 143. — Domkirke 66, 357. — Roskildegaard 272. Dat. 54.

Rostock 80, 96, 99, 105 f., 173. — Universitetsbibliothek 173.

Rotenburg (i Verden) Dat. 2.

Rothkirch, Wenzel, 247.

de Roy, Gabriel, spansk Kommissarius, 260 f.

Rud, Borchard, 364.

Ruden 176, 188 f., 193, 223.

v. Ruepp, Hans Christoff, kejsl. Hotkammerraad, 262 f.

Rumler, Povl, Maler, 214 f.

Rungsted Kro 183.

Rusland 85, 116, 244.

Rygen 150.

Rødby 356.

Sachsen 7, 73, 195, 325, 334, 354. Jvfr. Christian; Hedevig; Johan Georg; Magdalena Sibylla.

Sahsen-Lauenborg jvfr Frands Carl.

Sachsen-Weimar jvfr. Bernhard; Johan Ernst; Vilhelm.

Salvius, Johan Adler, svensk Gesandt, 175-7, 369.

s. 390 Samson, Skib, 368.

St. Marton (i Ungarn) 61.

Sasse, Hartvig, Generalkvartermester, 104.

Savoyen 44 f., 78.

Schabbel. Hieronymus, Dr., lybsk Gesandt, 275.

Schaumburg, Jobst Herman Greve af, 245.

Scheie, Johannes, Landsskriver i Sydditmarsken, 1.

v. Schlammersdorf. Balthasar Jakob, Oberst, 14, 26 f., 52, 75, 99, 103, 331 f. — Thomas Sigismund. Oberstlieutenant, 14.

Schlesien 14. 29, 35, 37, 61, 73, 78, 109, 242, 354.

Schnackenburg (i Lyneborg) 32. Dat. 32.

Schrader, Christoffer Bernhard, hanseatisk Gesandt, 259.

Schrøder, Henrik, 317.

Schulau (ved Blankenese) 280, 283.

Schulte. Jørgen, 29. 181.

Schweiz 44.

Schwencke, Christoffer, Arkelimester, 172.

Schwerin, By, 31, 81, 90, 195.

Schwerin, Stift, 105.

Schönbach, Johan. Dr. jur., 274, 279, 324.

v. Schönbarg, Johan Carl, spansk Gesandt, 28.

Scultetus, Johannes, Resident i Nederlandene, 140, 200, 214.

Seekamp, Gods i Slesvig, 349.

Sefeldt. Jørgen, 33 f., 39 f.

Segereberg 55, 58, 86, 218, 298, 345. Dat. 59.

Sehested, Christen Thomesen, 28, 42, 71, 125, 134, 161, 275, 290. — Hannibal 225. 350. —

Karen 350-3, 356-8. — Klavs 350. — Mogens 170, 187.

Sejlstrup Len 71.

Selsø 157.

Seton, Alexander, Oberstlieutenant, 76.

Sidsel Andersdatter, M. Hans Steffensens, 70.

Siebenbürgen 36, 38, 78, 239. Jvfr. Bethlen Gabor.

v. Siegroth, David Frederik, svensk Oberst, 209*.

Sigismund, Konge af Polen, 18, 30.

Sild 232.

Silkekompagniet 66.

Sjælland 30, 64, 69 f., 99, 115, 120, 122 f., 129, 166, 240 f., 255, 271.

Skaane 25, 64, 99, 120, 122 f., 166, 175, 212, 217, 222 f.

Skaanske Regiment 175.

Skagen 132

Skeel, Albert, 76, 92, 109, 119. 148 f., 166, 171, 198 f., 201-3, 224. — Anne Albertsdatter 224. — Jørgen 64, 118. 143, 166, 315, 317. — Otte 46, 199, 274 f.

Skibsbyggeri 290.

Skildpadden, Skib, Dat. 155.

Skjærbæk 315.

Skotland, Skotter 76, 212.

Skram, Anne, 54.

Slabeda s. Slavata.

Slagelse 108 f., 119. Dat. 124. — Kirke 120.

Slammestrup s. Schlammersdorf.

Slavata, Joachim, Officer, 16, 84, 106.

Slesvig, By, 305.

Slesvig, Hertugdømme, 25, 48, 90, 111, 137, 168, 184, 191, 195, 205, 209, 213, 229, 232, 259, s. 391 294-6, 300, 305-7, 316 f., 343, 346 f. Jvfr. Gottorpske Hus.

Solms, Philip Reinhard Greve af, 15, 17, 83, 139. — Herman Adolf Greve af, 15.

Sophie, Enkedronning, 74, 95, 126, 131, 173, 186, 193, 336, 355-7, 360-3.

Sophie, i Enkedronning Sophies Tjeneste, 362.

Sophie Elisabeth, Christian IV’s Datter, 119, 200, 358.

Sophie Hedevig, Grevinde af Nassau-Dietz, 200..

Sorø Akademi og Skole 63, 70, 223, 253.

Spanien 28, 42, 78, 87, 96, 150, 184, 214, 260 f.

Sparre, Jens, 73 f., 125.

Spes, Skib, 190, 201, 283 f., 292. Dat. 196 f. 281 284-91, 293.

Speth, Oberst, 16.

Spiering, Peter, svensk Toldopkræver, 223.

Stade 45 f., 56 f., 67, 76, 94, 97, 136, 231, 240, 264, 298. Dat. 33 40 f., 48, 50, 57 f., 65, 67-9, 77.

Stavangers Gallej 283, 285, 292.

Steding, Gerhard, 345.

Stedingshof (i Holsten) 345.

Steenwinkel, Hans, Bygmester, 4.

Steinberg, Jakob, kgl. Raad, 213*.

Steinburg 229.

Sten Villumsen s. Rosenvinge.

Stensen, Christoffer, 364.

Stercke, Erhard, Trompeter, 32, 85, 88.

v. Sterling, Walter, Oberstlieutenant, 14, 16.

Stettin 36, 87, 223.

Stjernholm Len 6, 119.

Stockholm 54, 194, 204.

Stocksee (i Holsten) 307 f.

Stokfisken, Skib, 368.

Stormarn 182.

Stralsund 36, 150. 159 f., 176-8, 188 f., 213, 238.

Strødam 355.

Stændermøder 23 f., 122 f., 128, 349, 353.

Stør 290.

Sundtold 60, 73, 185, 192, 196, 223, 244, 252, 259 f., 265, 267. — Toldere 73, 168 f., 185, 192, 336 f., 340.

Svabsted 307.

Svabsted Amt 15.

Svanen, Skib, 284, 292, 368.

Svendborg 203. Dat. 201.

Sverig 9, 18, 33-9, 73, 78 f., 83, 97, 107, 109, 111, 129, 175-9, 188-90, 193 f., 204, 209, 213, 223, 227, 237-40. 243, 249, 255, 266, 271, 296 f., 318 f., 328, 354, 369, 372. Jvfr. Gustav Adolf; Maria Eleonora.

Syke Amt (i Grevskabet Hoya) (151), 202.

Sælhunden, Skib, 368.

Sønderborg 97. — Slot 212.

Søren Andersen, Kjøbmand i Kbhvn., 70.

Tam, Peter, hamborgsk Skibs chef, 283 f.

Thor Smede, Klavs, Borger i Kjøge, 17.

Thott, Tage, 67, 109, 111, 116.

v. Thranendorf, Christoff, Ritmester, 26.

Throndhjem Len 47.

Thurn, Heinrich Matthias Greve af, Feltmarskalk. 103*, 221.

Thy 109.

Tilly, tydsk Feltherre, 4 f., 7, 11, 17, 31 f., 40. 44, 80 f., 83, 85, 88, 92-4, 136, 149, 202 f., 213, 231. 262-4, 274, 277, 315, 320-2, 336, 354. s. 392 de Torcy, Antoine de l’Escut, Kaptajn, 46

Torgau (i Sachsen) 163 f.

Torslev Sogn 71.

Transæus, Joachim. 241.

Trave 99.

Tremouille s. la Tremouille.

Trojan, Henning, kgl. Livbarber, 88.

Troppau (i Schlesien) 61.

Trost, Skib, 284, 292.

de Troyes, Daniel, Toldopkræver, 176.

Tryggevælde 190, 357.

v. Tschirnhaus, Nikkel, Fiskemester, 313.

Tydskland 4-8, 10, 17, 21-3, 28 f., 31-9, 44 f., 47, 53, 57, 61 f.. 65, 73-5, 77-85, 87-90, 92-4, 96 f., 99, 101 f., 105, 110-2, 116, 119, 127, 132, 136 f., 149-52, 155, 161, 163-8, 171, 176-80, 184, 186, 188-91, 195-7, 199, 202 f., 205-8, 211, 214 f., 218, 227 f., 231, 237-40, 248, 253, 269, 271, 278 f., 296 f., 301, 303 f., 322, 326-32, 343, 348, 354, 359, 367, 369-72. Jvfr. Ferdinand.

Tydske Orden 61.

Tyrkiet 62, 73, 239.

Tønder 206, 220.

Tønning 101.

Tønsbergs Gallej 283, 285, 292.

Udsen, Lavrits Ebbesen, 314.

Ulfeldt, Christoffer, 47, 254. — Frands 313. — Jakob 73, 124, 129-31, 148 f., 167 f., 171, 198 f., 201-3, 255. — Knud Christoffersen 119. — Korfits 225, 299, 313. — Oberstlieutenant 313.

Ulfsbæk Præstegaard 179, 237.

Ulrik Hertug, d. æ., 105 f.

Ulrik, Hertug, d. y., 29, 151 f., 170, 174 f., 181, 183 f., 187 f., 202, 210 f., 213 f., 253, 263, 269, 279, 299 f., 304, 313, 321, 327, 369.

Ungarn 2, 61, 78, 242.

Urne, Christoffer, 6, 47, 186, 198. — Ejler 198. — Frederik 11, 86 f., 91, 126 f., 136, 140 f., 145-7, 153-9, 165, 168-72, 181-3, 187 f., 201, 207, 214 f., 229 f, 244-7, 256-8, 279 f., 302 f., 308, 337-40, 353, 355, 366. — Jørgen 66. — Sivert 170, 226.

Urup, Axel, 315-7, 343, 349.

v. Uslar, Georg, Oberst, 95, 205, 210.

Valdemar Christian, Christian IV’s Søn, 119, 200 f., 206, 252 f., 310, 313.

Valle s. la Valle.

Wallenstein, tydsk Feltherre, 5-7, 12, 28, 61, 78 f., 94, 101, 121, 127, 149 f., 152, 195 f., 203, 219, 227 f., 240, 242, 251-3, 269, 278 f., 296, 321.

v. Walmerode, Reinhard, kejsl. Hofkammerraad, 227, 323.

Wandsbeck Dat. 87, 90.

Vane, Henry, engelsk Gesandt, 367.

v. Wartensleben, Johan Joachim, Hofraad, 300.

Waterbaden Dat. 72, 75.

Wedel (i Holsten) 57.

Wedenhoff, Heinrich, lybsk Gesandt, 268, 275.

Weimar, By, 61

Weimar s. Sachsen-Weimar.

Vendiske Stæder 116. Jvfr. Hansesfæder.

Vendsyssel 97, 102.

Venedig 42, 44 f., 78, 103.

Wensin, Godske, 219 f. — Lorens 11, 28.

Werben (i Altmark) 354.

Verden, Stift, 150, 184, 321.

s. 393 Werdenhagen, Johan Angelius, Sekretær i Magdeburg, 13.

v. Wersabe, Wulf Heinrich, Oberstlieutenant, 16.

v. Werthern, sachsisk Gesandt, 7.

Weser 65, 94, 261, 328, 331.

Vesterhever Skanse (i Ejderstedt) 211.

Vestersøen 77, 107, 189.

Westfalen 133.

Wewelsfleth (i Holsten) Dat. 294.

Vibe, Peder, diplomat. Agent, 180 f.

Wichmann, Joachim, Raadmand i Hamborg, 260.

Wickeler, Kaptajn, 298 f.

Wiedenbrück (i Osnabrück) 10, 16.

Viktor, Skib, 283, 285, 292.

Wildniss (i Holsten) 245.

Vildsvinet, Skib, 368.

Vilhelm, Hertug af Sachsen-Weimar, 60-2, 65.

de Willem, Paul, Faktor i Amsterdam, 21.

Villum Adam, Lakaj, 338, 353.

Wilster 291.

Wimplen, Slag (1622) ved, 44.

Winckler, Kaptajn, 298.

Vind, C. A, Kammerherre, 221. — Henrik 197, 204 f. — Iver 48-51, 114, 157, 178, 226, 237-9, 320. — Jørgen 226.

V indebyholt 357.

Winsen (i Lyneborg) 90.

v. d. Wisch, Familie, 210.

Wismar 80, 96, 194, 197, 260.

Voigt, Augustus, Kancellisekret., 115 f.

Wolfenbüttel, By, 9, 11, 19, 40, 57, 68, 83, 139. Dat. 6 f., 9 f., 12 f., 17, 19, 21 f., 26, 29 f.

Wolfenbüttel, Hertugdømme, s. Brunsvig-Wolfenbüttel.

Wolgast 160, 188. Dat. 160.

Vollerwik Skanse (i Ejderstedt) 211.

Vordingborg 69, 131, 190, 355, 357, 365. Dat. 358. — Færge 3 57.

v. Vosbergen, Josias, Resident i Nederlandene, 133 f., 140. — Kaspar, nederlandsk Statsmand, 133 f.

Wulf, Greve af Mansfeld, 73.

v. Wulffen, Johan Kaspar, Agent i England, 131.

Væ 135.

V örde s. Bremervörde.

Uetersen Kloster 15.

Zaklika, Sigismund, siebenbürgisk Gesandt, 3.

Zobel, Johan, Resident i Paris, 63.

Zollenspieker (ved Hamborg) 89 f.

Zollichover, Johan Ludvig, Oberstlieutenant, 98, 211 f.

Ø (i Angel) 210. Dat. 210, 212. Øresund 60, 73, 132, 134, 154, 184, 195, 200 Jvfr. Sundtold. Örseler, Frederik Morits, Oberst, 94 f.

Øsel 118, 125.

Össeler s. Uslar.

Østeraad, Gaard, 71.

Østersøen 38, 79, 107, 189, 223, 237, 254, 258-60, 266 f., 271, 318.

Østrig 34, 151. — Øvreøstrig 34.