Danmarks Breve

Fortegnelse over de Personer, til h...

s. 374 Fortegnelse
over
de Personer, til hvem Brevene ere skrevne.

Adolf Frederik, Hertug af Meklenborg, Nr. 17, 21, 24. 67—69, 80, 81, 151, 152 (?), 181 (?), 182 (?), 191 (?), 248 (Udkast), 307.

Arenfeldt, Axel, Nr. 49.

Arnisæus, Henning, Nr. 318.

Beck, Frands Jakob, Nr. 29.

Christen Jensen, Nr. 223. 224.

Christian, Hertug af Brunsvig-Wolfenbüttel, Nr. 8.

Comargo, Theodor, Nr. 252 (Udkast).

Daa, Klavs, Nr. 2, 15, 16, 19, 22, 193—96, 255, 258—67, 310.

Ferdinand II. Kejser, Nr. 72 (Udkast), 210 (Udkast).

Frederik (III), Hertug, Nr. 165.

Frederik III, Hertug af Gottorp, Nr. 39, 86 (Udkast). 202 (Udkast), 272 (Udkast), 273 (Udkast), 283 (Udkast).

Frederik Ulrik, Hertug af Brunsvig-Wolfenbüttel, Nr. 13, 28, 50, 60.

Freville, Jacques, Nr. 149.

Friis, Christian, Nr. 3, 4, 6, 7, 11, 12, 23, 56, 57. 62, 65, 66, 70, 73, 74, 95, 97, 98, 101, 104, 105. 108, 116 (?), 126, 127, 136, 168, 184, 187, 199, 200, 219, 227, 236, 245, 316, 333.

Friis, Jesper, Nr. 34, 35, 59.

Gagelmann, Peter, Nr. 331.

Georg, Hertug af Brunsvig-Lyneborg, Nr. 5.

Georg Frederik, Markgreve af Baden-Durlach, Nr. 89 (Udkast).

s. 375 Günther, Frederik, Nr. 9 31, 36, 42, 45, 52, 53, 55, 79, 85, 88, 113, 115, 117, 119, 122, 123, 185, 189, 192, 201, 203 (?), 209, 210, 212—16, 218, 220, 222, 226, 229, 230, 232, 237—39, 242, 243, 244 (?), 247—49, 251, 252, 268, 269 (?), 271—74, 276, 277(?), 278, 279, 282, 283, 287, 294-301, 311.

Hasebart, Wichmann, Nr. 223, 224.

Høg, Ove, Nr. 46—48, 51, 75.

Johan Albrecht, Hertug af Meklenborg. Nr. 67, 152 (?), 181 (?), 182 (?), 191 (?).

Johan Georg, Kurfyrste af Sachsen, Nr. 302, 323.

Isabella Clara Eugenia, Infantinde, Nr. 44 (Udkast).

Karl I. Konge af England, Nr. 30 (Udkast), 32 (Udkast), 33 (Udkast), 38 (Udkast).

Kruse, Gabriel, Nr. 246.

v. d. Lippe, Christoffer, Nr. 325—27.

Lykke, Falk, Nr. 166.

Marschalck, Levin, Nr. 184.

Marsvin, Ellen, Nr. 161, 208. 228.

Morten Madsen, Nr. 228.

Munk, Jens, Nr. 128.

Munk, Kirstine, Nr. 180, 204, 207, 286.

Nold, Thomas, Nr. 165.

Pentz, Christian, Nr. 242.

Rantzau, Frands, Nr. 114, 126. 129, 178, 219, 236, 245, 333.

Rantzau, Gert, Nr. 1.

Rantzau, Henrik, Nr. 253, 284.

Rigsraadet, Nr. 18, 26, 84, 90, 91, 93, 94, 99, 100, 102, 103, 106, 107, 110, 120, 121, 132—35, 144, 148, 150, 154, 159, 174, 177, 179, 183, 205, 206, 231, 235, 240, 241, 289—92, 308, 309, 312, 313.

Rosenkrands. Palle, Nr. 318, 319, 324 (?), 325—27, 329, 330.

Rothkirch, Wenzel, Nr. 225.

Salvius, Johan Adler, Nr. 167 (Udkast).

Schwencke, Christoffer, Nr. 163.

Sehested, Karen, Nr. 314, 320—22.

Skeel, Albert, Nr. 184, 187.

Sophie, Enkedronning, Nr. 164, 303.

s. 376 Tilly, Nr. 293 (Udkast).

Tolderne i Sundet, Nr. 304.

Ulfeldt, Jakob, Nr. 111, 112, 155, 184, 187.

Ulrik, Hertug, Nr. 165, 193, 194.

Urne, Frederik, Nr. 76, 83, 109, 118, 124, 125, 130, 131, 137—43, 145—47, 153, 156, 158, 160, 162, 170—73, 175, 176, 186, 190, 197, 211, 221, 223—25, 233, 234, 254, 280, 281, 285, 305, 306, 315, 317, 332.

Urup, Axel, Nr. 288.

Wensin, Godske, Nr. 203 (Udkast).

Vibe, Peder, Nr. 169.

Vilhelm, Hertug af Sachsen-Weimar, Nr. 54 (Udkast).

Vind, Iver, Nr. 217.