Danmarks Breve

TIL: ukendt FRA: Christian 4. (1618-07)

Juli 1618.

Om et Svar til Greven af Delmenhorst. — Geh. Ark.

Der uill Erfhariss huoss greffuen, huad man kan suaare greffuen aff delmenhorst 1) , huilckit breff ieg haffuer laadit tilstil(!) Phlug 2) . Item om denne greffue uill loffue for dii 80 thusind daler, som den aff delmenhorst aff mig haffuer begerit till laanss.