Danmarks Breve

TIL: ukendt FRA: Christian 4. (1623-04-27~)

Omtr. 27. April 1023.

Om en Regnskabsaflæggelse af en Snedker paa Frederiksborg. — Geh. Ark., Afregninger, J, 1.

s. 33 Saafram hand icke gør regenskab for huess hand herepther gør, daa skall hannem Eller hanss Suenne ingen penning giffuiss 1) .