Danmarks Breve

TIL: ukendt FRA: Christian 4. (1623-08-27~)

Omtr. 27. Ang. 1023.

Betalingen af et Arbejde ved Frederiksborg skal vente, indtil man ser, om det er godt gjort. — Geh. Ark., Afregninger, J, 1

Naar uerligen opslaar, och man seer, atted Saa er giordt, som ted sig bør, daa er derom att taale Enda tylig nock 2) .