Danmarks Breve

TIL: ukendt FRA: Christian 4. (1623-12-30~)

Omtr. 30. Decbr. 1623.

Om Betaling til en Tømmermand for Arbejde paa og ved Frederiksborg. — Geh. Ark, Afregninger, J, 1.

Derfor Er Iep tømmermand betaldt Epther hanss Seddelss lydeisse 1) .