Danmarks Breve

TIL: ukendt FRA: Christian 4. (1623?)

1623?

Om Betaling til en Bartskjær. — Geh. Ark., Afregninger, J, 1.

Herhuoss hører beuyss aff dennom, hand Skriffuer om, Om dy haffuer ochsaa hafft gaadt aff hanss tractation.

Christian 2) .