Danmarks Breve

BREV TIL: Henrik Thott FRA: Christian 4. (1632-08-14~)

Omtr. 14. Aug. 1632.
Til Henrik Thott.

Wichmann Hasebart skal have Brev paa et Vikariat ved Lunde Kapitel. — Geh. Ark., Indk. Breve t. Kancelliet, 1632.

Paa ded Vicarj, Iohanness Offuerberg haffde, skall M. Vickman confereris.

Christian 2) .