Danmarks Breve

TIL: ukendt FRA: Christian 4. (1632-12)

Decbr. 1632.

Ordre om nogle Udbetalinger af Bentemestrene. — Geh. Ark.

Rentemeisterness 3) kuiitandz Paa 4000 dl.

Di skall giiffue Niickell kock 4) 2000 dl.

s. 55 Rottgetteren 1) 500 dl.

Christen knudtzenss aruinger 2) 1500 dl. 3)