Danmarks Breve

TIL: ukendt FRA: Christian 4. (1632~)

1632 1) .

Liste over Lønningerne til Kongens tydske Raader og Embedsmændene i det tydske Kancelli. — I Hr. Edgar Collins Eje.

En tydsk Chanseler. 1500 dl.

Podeweiss 2) 1200 dl.

Wartessleben 3) 1200 dl.

Reewendtlou 1200 dl.

Gotleff v: hagen 2000 dl.

D: v: der lippe 4) 800 dl.

Friiderich gunther 304 dl.

Niickolaus Eggebredt 5) 150

Augustus fogiidt 6) 150

Phiilip Borneman 150

Christian Ludwiichsøn 7) 150

Hanss Niickelsøn 8) 150

s. 57 Gerloff francke 1) 150

Den, Som waar huoss frumoder Saliig 150

Fiirbøderen 60

Fiire bud 72 dl.

Summa 9382 dl.