Danmarks Breve

TIL: ukendt FRA: Christian 4. (1634-01-20~)

Omtr. 20. Januar 1634.

Spørgsmaal, der skulle rettes til nogle Præster angaaende et Præste- og et Provstevalg. — Geh. Ark.

s. 58 Dii Predikanter, som hiid 1) beskeiiden Er, s[kall] 2)

a part adspørris:

1. Om der bleff strax, Eptherad H: Niilss y gammelby Resingneredc sit kaald, holdt Prestemode Epther Ordiinandtzen.

2. Huad En huerss Votum werrid haffuer in eligendo pręposito.

3. Om Presterne huoss Byspen haffuer anholdt, att H: Niielss y gammelby motte bliiffue Prouist, der hand ingen kaald haffde 3) .