Danmarks Breve

TIL: ukendt FRA: Christian 4. (1636-01-09)

9. Jannar 1636.
Til en af Rentemestrene.

Om Betaling for nogen Humle. — Geh. Ark.

s. 63 Herhuos haffuer du Seddelen paa den humle, Siist købdt bleff, att Emfange, Huorepther du den Skaldt betaale, Sauydt Som deraff Endnu wbetaliid Er.

Hadersleff den 9 Ianuarij Anno 1636.

Christian.

Udskrift: Renthemeisteren tiill hande 1) .