Danmarks Breve

BREV TIL: Iver Vind FRA: Christian 4. (1637-04-29)

Omtr. 29. April 1637.
Til Iver Vind.

Der skal udfærdiges Bestalling for Korfits Ulfeldt. — Geh. Ark.

Herepther Skall gørris udi Chanseliid En bestallyng Paa H: Corfiidtz wllefeldt.

Christian.

Udskrift: Iffuer wynd tiil hande 1) .