Danmarks Breve

BREV TIL: Henning Valkendorf FRA: Christian 4. (1639-04-25)

25. April 1639.
Til Henning Valkendorf.

Ordre om Udbetaling af forskjellige Summer. — Geh. Ark., Krigsregnsk., Bil. t. Krigskommissarius Henning Valkendorfs Regnsk. 1639.

Epther diisse zeddeler Skal commissarius walckendorp 4) Paa worre uegne betale dennom, som diisamme lyder paa, Som Eptherfølger:

Køckenskriiffueren 5) 1186 dl. ß

En kremmer 6) for Staffering tiil frøekernis kleeder 75 19

s. 69 Husfogeden 1) for Høe 186

Wogeumenden fra Assens feerge 8

Guldsmydden 2) for 3 Regnepenge 1 9

Sadelmageren 3) 30 44

Reebslageren 4) 10 33½

Fortheringen y Bollersleben 17 27

For wogen fraa Bollersleben tiil Hadersleben 27 16

Kaande Støberen 5) for Nogle flaasker 8 1

Summa 1551 dl. 5½ ß

Paa Hadersleff huss den 25 Aprilis Anno 1639.

Christian.

Udskrift: Ordiinandtz, Huorepther Commissarius henning walckendorp Siig skall Rette.