Danmarks Breve

BREV TIL: Erik Grubbe FRA: Christian 4. (1640-10-31~)

Omtr. 31. Oktbr. 1640.

Udkast til et Brev til Erik Grubbe om at lade undersøge nogle Mangler ved Havnen i Aarhus. — Geh. Ark.

Eriick grubbe skall med Ienss Skybligger bese dy Brokar ued Arss, huad der haffuer uerrid arsag till, att dii Steen Er fallen derud ind y haffnen, Item huorledis dy best kan tagis derud Och werckiid bringis y En god stand 1) .