Danmarks Breve

TIL: ukendt FRA: Christian 4. (1645-03-27~)

Før 27. Marts
1645.

Det bør overvejes, hvor man skal indlade sig paa Forhandlinger (med Generalstaterne?) om Sundtolden og andre Ting. — Geh. Ark.

Herhuoss uyl betenckis, Om man pa dii steder skall lade siig y nogen dissputation om tollen Eller andit, Eller och om dy skall søge ded paa dy steder, som dii bør att søge ded 3) .