Danmarks Breve

TIL: ukendt FRA: Christian 4. (1645-05)

Maj 1645.

Kongen beklager, at man ikke før Beslutningen om Flaadens Sendelse (til Norge) havde Udsigt til at faa det, som nu stilles i Udsigt. — Geh. Ark.

s. 84 Haffde Nu nogen werrit forhanden, som haffde kund giiffue nogen anleiiding dertiil, att dette haffde kund bleffuen forrettid, Om fladen haffde bleffuen ued køben:, da haffde den indted kommen sa langdt, som den Er 1) .