Danmarks Breve

TIL: ukendt FRA: Christian 4. (1646-04?)

April 1646? 2)

Kirstine Munk bør ved Ed bevise Muligheden af, at Dorothea Elisabeth kan være Kongens Barn. — Geh. Ark.

Sagen Imellom mig och frue kyrsten Beroer fornemmeligen derpa: Eptherdi hynders Øngste datter Er fød Egiidij dag, Och hun pa den gemen wiis haffuer borren ded y 40 ugger, Da bør hun ued syn Eed Erholde, Huor hun uaar huos mig, dentyd hun blef med samme barn.