Danmarks Breve

TIL: ukendt FRA: Christian 4. (1646-04)

April 1646.

Forskjellige Optegnelser om Indkjøb, Udgifter, Kongens Rejse til Norge, Dorothea Elisabeths uægte Fødsel m. m. — Geh. Ark.

Memoriall.

1. Der skal købis Nogiit wuld til Børnehussit aff Bønderne ud paa landiit.

s. 86 2. Wuld aff Issland, Borringholm och aff dy andre Øer, som faar Er.

3. Dy hiirkudtsker, som folcken agger pa.

4. En Sølffkande med 12 Sma begger.

5. Nogle driickeglas tiil frede:

6. Der staar 760 daler pa Ottensegard huos Skryffueren.

7. Dy gammel tyener att sette y dy husse pa den Ny uey 1) .

8. Karren Andersdatters penge.

9. Prindtzens Sylbergeskiir.

10. Admiralen, friderich wrne, Stadtholderen och Iffuer wiind 2) .

Anno 1628 uaar S: Mortens afften den 10 Nouem: Naar man Nu Regner 40 ugger tylbage fra Egiidii dag Anno 1629, da Er fru kyrsten bleffuen med siiste barn 14 dage, Eptherad hun uaar tyl frede:, dog wrørdt aff mig y alle made, Epther 3) som y myn 4) forrige fyndis 5) .

s. 87 Gaff ieg for thuende fechtdegen 4 dl.

Fyck karren andersdatter syn deputet 150 dl. 1)